Czy restrukturyzacja może uratować firmę przed upadłością?

restrukturyzacja

W ostatnich latach, zwłaszcza w okresie pandemii, restrukturyzacja znacznie zyskała na popularności – w 2020 r. wszczęto 800 postępowań, czyli aż o 70% więcej niż rok wcześniej. I nie powinno to dziwić, bo restrukturyzacja nierzadko pozwala uratować firmę przed upadłością.

Kto może skorzystać z restrukturyzacji?

Z postępowania restrukturyzacyjnego mogą skorzystać niemal wszyscy przedsiębiorcy – od jednoosobowych działalności gospodarczych do dużych spółek notowanych na giełdzie. Konieczne jest jednak spełnienie dwóch warunków:

  • restrukturyzacja nie może skutkować pokrzywdzeniem wierzycieli,
  • przedsiębiorstwo musi mieć zdolność regulowania bieżących kosztów funkcjonowania oraz posiadać środki na przeprowadzenie samego postępowania.

Prowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego wiąże się bowiem z kosztami. Przed wyborem tego rozwiązania prawnego warto się więc zastanowić, czy istnieje jakakolwiek szansa na porozumienie się z wierzycielami.

Jaką formę restrukturyzacji wybrać?

Przedsiębiorcy mają do wyboru jeden z czterech rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych. Aby restrukturyzacja przyniosła oczekiwany skutek, warto dobrze się zastanowić, który z nich będzie najodpowiedniejszy. W podjęciu najlepszej decyzji chętnie pomoże nasza kancelaria prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Zgłoś się do nas, a zapoznamy się z Twoją sytuacją i ustalimy szczegóły współpracy.

Firmy, których suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% wszystkich wierzytelności, mogą zdecydować się na postępowanie o zatwierdzenie układu lub przyspieszone postępowanie układowe. Pierwsza wymieniona forma restrukturyzacji jest najprostsza. Jej przeprowadzenie nie wymaga ingerencji sądu – przedsiębiorca wraz z wybranym przez siebie doradcą przygotowuje propozycje dla wierzycieli. Jeśli je przyjmą, sąd zatwierdza układ.

Jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania przekracza 15% wszystkich wierzytelności, przedsiębiorca może zdecydować się na postępowanie układowe lub sanacyjne. Druga z wymienionych form restrukturyzacji jest najbardziej sformalizowana i czasochłonna, ale zapewnia najszerszą ochronę przed wierzycielami.