restrykturyzacja przedsiębiorstwa

rolnik na polu

Restrukturyzacja – odpowiedzialna droga do wyjścia z długów gospodarstwa rolnego.

Alternatywą dla upadłości jest złożenie wniosku restrukturyzacyjnego przez dłużnika o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli, efektem zawarcia układu będzie zastąpienie likwidacji majątku alternatywną formą spłaty zobowiązań jaką zaakceptują wierzyciele. W szczególności korzystne jest uniknięcie sprzedaży domu, w którym zamieszkuje dłużnik, majątku którego jest właścicielem. Kilkuletnie doświadczenie wskazuje na to, że zadłużonym chodzi, […]
Czytaj więcej