Restrukturyzacja

Tarcza “6 do zera”, czyli przedsiębiorco ratuj się sam!

Nie czekaj aż pojawi się windykacja banku, ZUS, US, czy komornik! Skorzystaj z możliwości: obrony nieruchomości i ruchomości będących zabezpieczeniem umów zablokowania spłaty kredytów niezabezpieczonych, na co najmniej 6 miesięcy umorzenia 100% odsetek od kredytów umorzenia nawet 30% kwoty głównej kredytów i pożyczek wydłużenia spłaty zobowiązań nawet do 10 lat doprowadzenia do ugody m.in. z […]
Czytaj więcej
rolnik na polu

Restrukturyzacja – odpowiedzialna droga do wyjścia z długów gospodarstwa rolnego.

Alternatywą dla upadłości jest złożenie wniosku restrukturyzacyjnego przez dłużnika o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli, efektem zawarcia układu będzie zastąpienie likwidacji majątku alternatywną formą spłaty zobowiązań jaką zaakceptują wierzyciele. W szczególności korzystne jest uniknięcie sprzedaży domu, w którym zamieszkuje dłużnik, majątku którego jest właścicielem. Kilkuletnie doświadczenie wskazuje na to, że zadłużonym chodzi, […]
Czytaj więcej

Postępowanie restrukturyzacyjne

Uchwalenie przez Sejm ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne spowodowało, że działania, które są realizowane w przedsiębiorstwach od pierwszych lat funkcjonowania konkurencyjnego rynku zostały po raz kolejny w określonym zakresie ujęte w ramy prawne . Ustawa Prawo Restrukturyzacyjne jest adresowana do przedsiębiorców/dłużników niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością, jej celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości przez umożliwienie […]
Czytaj więcej