restrukturyzacja

Postępowanie restrukturyzacyjne

Uchwalenie przez Sejm ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne spowodowało, że działania, które są realizowane w przedsiębiorstwach od pierwszych lat funkcjonowania konkurencyjnego rynku zostały po raz kolejny w określonym zakresie ujęte w ramy prawne . Ustawa Prawo Restrukturyzacyjne jest adresowana do przedsiębiorców/dłużników niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością, jej celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości przez umożliwienie […]
Czytaj więcej