Umorzenie odsetek od kredytu

Wielu przedsiębiorców zmaga się obecnie z problemami ze spłatą kredytów. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę, że można negocjować z bankiem warunki regulowania zobowiązań. Jednym ze sposobów na redukcję zadłużenia jest umorzenie odsetek od kredytu. Bank może się na nie zgodzić, gdy:

  • kredytobiorca utracił zdolność prowadzenia działalności w wyniku ciężkiego wypadku lub choroby,
  • nastąpiła śmierć współmałżonka, z którym kredytobiorca regulował zobowiązanie,
  • doszło do zniszczenia majątku kredytobiorcy w wyniku nadzwyczajnych zdarzeń, na przykład klęski żywiołowej.

W teorii bank może umorzyć kredyt w całości. W praktyce zgadza się na takie rozwiązanie tylko w wyjątkowych sytuacjach, na przykład gdy prowadzenie postępowania egzekucyjnego okazuje się nieopłacalne. Banki znacznie chętniej godzą się na umorzenie odsetek od kredytu, licząc na to, że zmotywuje to dłużnika do spłacenia pozostałej części zobowiązania.

Jak ubiegać się o umorzenie odsetek od kredytu?

Aby ubiegać się o umorzenie odsetek od kredytu, trzeba złożyć w banku stosowny wniosek. Należy go odpowiednio uargumentować: poprzeć dokumentacją poświadczającą pogorszenie sytuacji finansowej czy zdrowotnej, tak aby bank nie miał żadnych wątpliwości co do jego zasadności.

Jeśli chcesz zmaksymalizować swoje szanse na pozytywną decyzję banku, skorzystaj z pomocy profesjonalistów z naszej kancelarii. Sporządzimy wniosek o umorzenie odsetek od kredytu i odpowiednio go uargumentujemy. Oferujemy też inne usługi, które ułatwiają spłatę zadłużenia, takie jak restrukturyzacja długów bankowych. Skontaktuj się z nami, a dobierzemy najlepszą metodę postępowania, by pomóc Ci przezwyciężyć problemy finansowe.