Czy wszystkie składniki majątku dłużnika podlegają egzekucji komorniczej?

komornik

Wiele osób, wobec których toczy się postępowanie egzekucyjne, obawia się, że komornik odbierze im wszystko. Nie każdy składnik majątku dłużnika podlega jednak egzekucji. Czego nie może zająć komornik?

Wynagrodzenie minimalne

Wiele osób obawia się, że po zajęciu konta bankowego komornik pozbawi ich wszystkich dochodów. Zgodnie z prawem nie może on jednak zabrać całej pensji. Komornik może zająć maksymalnie 50% wynagrodzenia netto. Wyjątek dotyczy dłużników alimentacyjnych – takim osobom komornik może zająć 60% wynagrodzenia.

Jednocześnie komornik nie może pozostawić dłużnika bez środków do życia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami do dyspozycji osoby, wobec której toczy się egzekucja komornicza, musi pozostać obowiązująca w danym momencie płaca minimalna. Ponadto komornik nie może zająć alimentów, świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z opieki społecznej czy stypendiów.

Rzeczy ruchome zwolnione z egzekucji komorniczej

Komornik nie może zająć również niektórych rzeczy ruchomych należących do dłużnika. Ochronie podlegają między innymi:

  • urządzenia niezbędne do codziennego funkcjonowania, takie jak lodówka, pralka, kuchenka, mikrofalówka czy odkurzacz, chyba że ich wartość znacząco przekracza przeciętną wartość nowych przedmiotów danego rodzaju;
  • pościel, bielizna i ubrania codzienne;
  • zapasy żywności i opału niezbędne do utrzymania dłużnika i członków jego rodziny na okres jednego miesiąca;
  • narzędzia niezbędne do wykonywania pracy zarobkowej przez dłużnika, jednak z wyłączeniem pojazdów mechanicznych;
  • produkty lecznicze niezbędne do funkcjonowania przez okres trzech miesięcy;
  • przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członków jego rodziny;
  • przedmioty niezbędne do nauki i wykonywania praktyk religijnych.

Wobec Ciebie lub Twojej firmy toczy się egzekucja komornicza? Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią. Blokowanie egzekucji komorniczej z majątku dłużnika to jedna z naszych specjalności. Dokładnie zapoznamy się z Twoją i zaproponujemy rozwiązanie, które pomoże Ci wydostać się z długów.