E-licytacje jako najnowsza forma prowadzenia licytacji komorniczych

młotek sędziowski na klawiaturze komputerowej

Przez wiele lat licytacje komornicze odbywały się co do zasady w budynkach sądów powszechnych. Wszystko zmieniło się w ostatnich latach, gdy weszły w życie przepisy regulujące prowadzenie e-licytacji przez komorników sądowych. Na czym polega ta nowa forma prowadzenia licytacji komorniczych?

E-licytacje, czyli licytacje komornicze przez Internet

E-licytacje to system teleinformatyczny prowadzony przez Krajową Radę Komorniczą służący do elektronicznego licytowania przedmiotów zajętych w egzekucji oraz w ramach innych postępowań, do których stosuje się przepisy o licytacji. Celem wprowadzenia systemu E-licytacje jest przyspieszenie licytacji komorniczych i zmniejszenie kosztów ich prowadzenia, poprawa transparentności prowadzonych przetargów oraz wyeliminowanie niekorzystnych praktyk, takich jak zmowy.

Warunki prowadzenia przetargu w formie e-licytacji

Do przeprowadzenia przetargu w formie e-licytacji wymagany jest wniosek wierzyciela dochodzącego świadczenia pieniężnego z majątku dłużnika. Jeśli wierzycieli jest kilku, wystarczy wniosek jednego z nich. W ciągu tygodnia od otrzymania wniosku komornik powiadamia o tym fakcie dłużnika. Jeśli ma być sprzedanych kilka nieruchomości lub kilka części jednej nieruchomości, dłużnik może wybrać, w jakiej kolejności chce przeprowadzić przetarg. E-licytacja może się rozpocząć nie wcześniej niż dwa tygodnie od dnia upływu terminu, w którym dłużnik może dokonać wyboru. Obwieszczenie o terminie licytacji publikowane jest na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej.

Chcesz zatrzymać licytację komorniczą swojego majątku? Zgłoś się do naszej kancelarii prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego – blokowanie licytacji komorniczej z majątku dłużnika to jedna z naszych specjalności. Zapoznamy się z Twoją sytuacją, sporządzimy wniosek o zawieszenie lub umorzenie postępowania komorniczego i odpowiednio go uargumentujemy, aby sąd się do niego przychylił. W razie potrzeby pomożemy także w negocjacjach z wierzycielami.