Jakie kwestie reguluje prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe?

biurko prawnika

Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe to dziedzina prawa, która określa zasady przeprowadzania postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Reguluje sytuację firm znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej oraz ochronę interesów wierzycieli.

Ustawa Prawo restrukturyzacyjne

Postępowanie restrukturyzacyjne to stosunkowo nowe rozwiązanie prawne dostępne dla przedsiębiorców, którzy mają długi lub spodziewają się, że niedługo mogą w nie popaść. Istnieje od 1 stycznia 2016 roku, gdy weszła w życie ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne. Reguluje ona zawieranie układu z wierzycielami przez dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością i jego skutki, a także przeprowadzanie działań sanacyjnych.

Celem ustawy Prawo restrukturyzacyjne jest zapewnienie przedsiębiorcom ochrony przed utratą firmy w sytuacji, w której mają oni przejściowe problemy finansowe. Określa ona cztery rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych: o zatwierdzenie układu, układowe, przyspieszone układowe oraz sanacyjne. W celu wyboru odpowiedniej procedury naprawczo-oddłużeniowej warto zgłosić się do kancelarii prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego, takiej jak nasza. Dobierzemy najlepszą formę restrukturyzacji i pomożemy przejść przez cały proces.

Ustawa Prawo upadłościowe

Wraz z wejściem w życie ustawy Prawo restrukturyzacyjne ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze zmieniła nazwę na Prawo upadłościowe, a zagadnienia naprawcze przeniesiono do prawa restrukturyzacyjnego. Od tego momentu ten akt prawny reguluje wyłącznie kwestie upadłości.

Ustawa Prawo upadłościowe określa zasady wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników – zarówno będących przedsiębiorcami, jak i nieprowadzących działalności gospodarczej – a także skutki ogłoszenia upadłości. Celem postępowania upadłościowego jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli w jak najwyższym stopniu, a jeśli jest to uzasadnione – zachowanie dotychczasowego przedsiębiorstwa dłużnika.