Na jakie sposoby można chronić majątek przed egzekucją?

prawo upadłościowe

W obliczu problemów finansowych wiele osób obawia się otrzymania pisma od komornika. Przed jego działaniami można się jednak bronić. Jakie są sposoby na ochronę majątku przed egzekucją komorniczą?

Układ konsumencki

Osoby fizyczne zmagające się z kłopotami finansowymi mogą zdecydować się na układ konsumencki. To instrument prawny regulowany przez Prawo upadłościowe, który odwołuje się do Prawa restrukturyzacyjnego.

Układ konsumencki polega na złożeniu stosownego wniosku, a następnie zawarciu ugody z wierzycielami. Dłużnik uzgadnia spłatę wierzytelności przy uwzględnieniu jego możliwości finansowych i sytuacji zawodowej. Spłacane zobowiązania muszą być jednak wyższe niż te, które zostałyby uzyskane w przypadku upadłości konsumenckiej. Układ konsumencki pozwala uchronić dłużnika przed utratą majątku oraz ułatwia mu spłatę zadłużenia.

Postępowanie restrukturyzacyjne

Jeśli chodzi o przedsiębiorców, podstawowym sposobem zabezpieczenia majątku przed egzekucją jest otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Z dniem jego rozpoczęcia następuje zatrzymanie egzekucji komorniczej oraz zakaz wszczynania nowych postępowań egzekucyjnych.

W trakcie postępowania restrukturyzacyjnego pieczę nad majątkiem przedsiębiorcy sprawuje licencjonowany doradca restrukturyzacyjny. W zależności od wybranej formy restrukturyzacji pełni on funkcję nadzorcy układu, nadzorcy sądowego lub zarządcy. Prowadzi szereg działań, takich jak negocjacje z wierzycielami i bankami w celu zmniejszenia należności koniecznych do spłaty, aby poprawić sytuację finansową firmy, a w efekcie uniknąć ogłoszenia upadłości.

Jeśli potrzebujesz pomocy w ochronie swojego majątku przed egzekucją komorniczą, zachęcamy do skorzystania z usług naszej kancelarii. Mamy wieloletnie doświadczenie w zawieszaniu i wstrzymywaniu egzekucji komorniczych prowadzonych zarówno wobec osób prywatnych, jak i przedsiębiorców. Zapraszamy do kontaktu.