Tarcza “6 do zera”, czyli przedsiębiorco ratuj się sam!

Nie czekaj aż pojawi się windykacja banku, ZUS, US, czy komornik!

Skorzystaj z możliwości:

 • obrony nieruchomości i ruchomości będących zabezpieczeniem umów
 • zablokowania spłaty kredytów niezabezpieczonych, na co najmniej 6 miesięcy
 • umorzenia 100% odsetek od kredytów
 • umorzenia nawet 30% kwoty głównej kredytów i pożyczek
 • wydłużenia spłaty zobowiązań nawet do 10 lat
 • doprowadzenia do ugody m.in. z bankami, instytucjami finansowymi
 • przesunięcia w czasie zaległych płatności do US, ZUS i KRUS

Rynek hotelarski, gastronomia nieustannie ewoluuje, a obecnie największym zagrożeniem nie jest konkurencja, lecz wynikające z pandemii wprowadzane przez władze obostrzenia. W większości przypadków ważne jest korzystanie z pomocy państwa w ramach Tarczy antykryzysowej, ale zakres tej pomocy jest niewystarczający dla utrzymania się na rynku.
Tarcza 6.0 nie obejmuje wszystkich przedsiębiorców, którzy w związku z przedłużonym lockdownem nie mogą normalnie prowadzić działalności. W ustawie nie ujęto przedsiębiorców, którzy założyli firmy w grudniu 2019 oraz w roku 2020 ? nawet, jeżeli ich działalność zawiera się w PKD wymienionych w ustawie, ponieważ nie mogą oni wykazać się 40 proc. spadkiem obrotów rok do roku. Solidarność społeczna wymagała by, aby wszyscy ci, którzy dla dobra publicznego są w tej chwili pozbawieni całkowicie przychodu, otrzymali rekompensaty i mogli przeczekać ten trudny czas bez dramatycznych dla nich skutków.
Na domiar złego ok. 70% firm z branży turystyki, gastronomi jest zadłużonych w następstwie inwestowania w rozwój, bo od kilku lat notowała systematyczne wzrosty w wyniku bogacenia się społeczeństwa, a więc były widoki na jej rozwój. Rozmawiałem z przedsiębiorcami, którzy decydowali się na otwieranie nowych pensjonatów, lokali gastronomicznych czy modernizację, rozbudowę istniejących hoteli. Niestety dobrą passę przerwał tak jak w całym świecie Covid-19. Obecnie brak systematycznych dochodów lub ich minimalizacja do poziomu nawet 10% w stosunku do roku ubiegłego wyklucza możliwość wypłaty wynagrodzeń, spłaty zadłużenia bankom oraz bieżącego regulowania składek ZUS, podatków do US, składek do KRUS. Od listopada 2020r. branża nie otrzymała żadnej pomocy. Ta sytuacja paraliżuje właścicieli i nieświadomi możliwych rozwiązań zmierzają w kierunku bankructwa. Nie pomaga redukcja zatrudnienia personelu, urlopy bezpłatne, czy nawet czasowe wyłączenie się z działalności. Wierzyciele nieubłagalnie domagają się spłaty zadłużenia, ZUS i US przesyła wezwania do uzupełnienia składek, podatków.
Mało kto wie, że w zasięgu ręki jest ratunek w postaci restrukturyzacji, a tym samym odroczenia płatności zobowiązań i ugody z wierzycielami, co pozwala przetrwać najtrudniejszy okres, umorzyć część długu oraz wydłużyć okres spłaty bez odsetek, aby przywrócić równowagę w firmie.

Restrukturyzacja, jako szansa dla przedsiębiorców, a także rolników
Część przedsiębiorców nie ma świadomości, że w ciągu 2-4 tygodni można zgodnie z prawem wstrzymać spłaty długów, windykację, także komorniczą na 4-6 miesięcy, aby w tym czasie zawrzeć ugodę, która wydłuży spłatę rat nawet na 10 lat bez odsetek i da możliwość umorzenia nawet 30% pozostałego do spłaty kapitału.
W styczniu 2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – prawo restrukturyzacyjne oraz nowelizacja ustawy ? prawo upadłościowe. Jej głównym założeniem jest wprowadzenie skutecznych instrumentów pozwalających na przeprowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorstwa dłużnika i zapobieżenie jego likwidacji.

Restrukturyzacja umożliwia przedsiębiorcy:

 • ?wakacje kredytowe? ? otwarcie przez sąd restrukturyzacji, ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wstrzymuje wszelkie działania windykacyjne, odblokowanie kont do czasu zatwierdzenia układu, czyli zawarcia porozumienia z wierzycielami ? to okres od 6 – do 12. miesięcy. To okres, kiedy dłużnikowi ustawa o restrukturyzacji zabrania spłaty rat kredytów niezabezpieczonych, aby nie doszło do pokrzywdzenia części wierzycieli;
 • zmniejszenie zadłużenia wobec wierzycieli nawet o 30% kapitału ? niezabezpieczone kredyty, pożyczki, FV;
 • umorzenie 100% odsetek ustawowych, karnych, kosztów dodatkowych wymaganych przez wierzycieli;
 • zablokowanie możliwości wypowiedzenia kredytów niezabezpieczonych przez banki, instytucje finansowe;
 • rozłożenie spłaty pomniejszonego zadłużenia, co najmniej na 10 lat;
 • tworzenie progresywnego harmonogramu spłat dla największych wierzytelności ? np. 12 miesięcy po 0,22% kapitału do spłaty, kolejne 12 miesięcy po 0,33% i dalej po 0,50% itd., aby stworzyć dogodne warunki dla rozwoju przedsiębiorstwa (?odbicia się?);
 • powrót do ?normalnego? funkcjonowania firmy, gospodarstwa;
 • a przede wszystkim zachowanie nieruchomości, ruchomości, dotychczasowego miejsca zamieszkania, pozycji społecznej.

Niewielu właścicieli hoteli, pensjonatów, gastronomii będących w krytycznej sytuacji finansowej ma wiedzę o Uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym w dobie COVID-19. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne to nowa propozycja Rady Ministrów na problemy finansowe spowodowane przez COVID-19 w ramach Tarczy 4.0. Zgodnie z planowanym rozwiązaniem, przedsiębiorcy nie będą potrzebowali sądowej zgody na rozpoczęcie tzw. ?uproszczonej? procedury restrukturyzacyjnej. Przedsiębiorca po zawarciu stosownej umowy z osobą posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego (pełniącą w toku procedury funkcję nadzorcy układu) ma możliwość jej otwarcia na skutek obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania.

Rozpoczęcie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego przez przedsiębiorcę także zawiesi egzekucję zobowiązań, których domagają się wierzyciele za pośrednictwem komornika, co najmniej na okres 4 miesięcy. Co jednak istotne, ochrona będzie polegała na zakazie prowadzenia postępowań egzekucyjnych zarówno wierzytelności niezabezpieczonych, jak i zabezpieczonych rzeczowo. Wierzyciel rzeczowy będzie objęty układem bez konieczności wyrażenia zgody, jeżeli propozycja układowa będzie obejmowała pełną spłatę kwoty wynikającej z umowy wraz z odsetkami, przy czym spłata może być odroczona lub może nastąpić w ratach przewidzianych w układzie.

Propozycja uproszczonej restrukturyzacji wychodzi naprzeciw aktualnym potrzebom rynku. Przerzucenie ciężaru prowadzenia postępowania na doradców restrukturyzacyjnych, pozwoli zdecydowanie przyspieszyć procedowanie w stosunku do postępowań toczących się w dużej mierze przed sądem. Szeroka ochrona przed egzekucją i przed wypowiadaniem umów już od momentu obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym jest skutecznym mechanizmem dla dłużników, którzy mają poważne problemy finansowe. Wstrzymanie egzekucji dotyczy także US, KRUS oraz ZUS dla kwot zadłużenia, które powstało przed otwarciem restrukturyzacji.

Podsumowując, ustawa ? prawo restrukturyzacyjne skierowana jest do wszystkich podmiotów, które są niewypłacalne bądź zagrożone bankructwem, ale mają racjonalne argumenty umożliwiające naprawę tej sytuacji poprzez zawarcie układu z wierzycielami z wsparciem naszych specjalistów.

Misją naszej Kancelarii jest niesienie pomocy podmiotom zagrożonym upadłościom oferując spersonalizowane podejście, co sprzyja budowaniu zaufania i sprzyja wyzwalaniu inicjatywy przy wychodzeniu z impasu i odbudowywaniu pozycji przedsiębiorstwa. Nie ograniczamy się do pomocy przy otwieraniu restrukturyzacji, lecz zapewniamy efektywne prowadzenie negocjacji z wierzycielami do zawarcia ugody z przedsiębiorcą, rolnikiem stwarzając potencjalne możliwości do oddłużenia i wyjścia na prostą.

Powyższymi działaniami mogą być objęci również rolnicy, którzy prowadzą swoją działalność nie tylko na potrzeby własne, ale w celach zarobkowych.
Rolnik jest przedsiębiorcą, jeżeli prowadzona przez niego działalność przejawia cechy działalności gospodarczej wymienione w art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Cechami tymi są: zarobkowy charakter, ciągłość i zorganizowanie. Na prowadzenie przez rolnika działalności gospodarczej we wskazanym rozumieniu wskazuje np. znaczna powierzchnia posiadanego gospodarstwa rolnego, znaczny rozmiar produkcji czy posiadanie profesjonalnych maszyn i urządzeń. Czynności prawne bezpośrednio związane z prowadzoną przez rolnika działalnością gospodarczą są uznawane za czynności podejmowane przez przedsiębiorcę.

Do restrukturyzacji należy przystępować, gdy pojawia się wizja utraty płynności finansowej, nie jesteśmy w stanie regulować bieżących opłat, spłat kredytów, aby wykluczyć brak środków finansowych na opłaty sądowe, notarialne. Jeśli dotkliwie zmniejszyły się dochody z powodu pandemii, posiadasz długi i tracisz możliwość ich spłaty, pojawia się zagrożenie windykacją komorniczą, banki nie zgadzają się na odroczenie spłat, to już ostatni moment aby poważnie zainteresować się szukaniem skutecznych form wyjścia z opresji.

Nie warto dłużej czekać, lecz szukać kancelarii specjalizującej się w oddłużaniu, a najlepiej mającej w zasobach Nadzorcę Sądowego. Warto skorzystać z konsultacji aby dowiedzieć się jakie są możliwości wyjścia z kryzysu.polskiecf.pl

dr Piotr Kotowicz