Czy prowadzenie spółki kapitałowej chroni prywatny majątek przed egzekucją komorniczą?

worek pieniędzy

Polskie prawo przewiduje kilka form prowadzenia działalności gospodarczej. Różnią się one między sobą zarówno sprawami formalnymi, jak i finansowymi. Popularną formą prowadzenia firmy jest spółka kapitałowa. Wiele osób zastanawia się, czy decydując się na ten typ działalności, ochroni swój prywatny majątek przed egzekucją komorniczą w przypadku pojawienia się problemów finansowych. Odpowiadamy na to pytanie w poniższym artykule.

Spółka kapitałowa a ochrona przed egzekucją

Spółka kapitałowa to forma prawna podmiotów gospodarczych, która jest najczęściej wykorzystywana w prowadzeniu dużych przedsiębiorstw. Według Kodeksu spółek handlowych w polskim prawie do spółek kapitałowych należą:

  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.),
  • prosta spółka akcyjna (P.S.A.),
  • spółka akcyjna (S.A.).

Cechą charakterystyczną spółek kapitałowych jest brak odpowiedzialności wspólników/akcjonariuszy za zobowiązania spółki. Oznacza to, że nie można prowadzić egzekucji zobowiązań spółek kapitałowych z majątku prywatnego wspólnika lub akcjonariusza – działania windykacyjne prowadzone są przeciwko spółce, która ma odrębną osobowość prawną. Założenie spółki kapitałowej jest więc dobrym sposobem na ochronę majątku przed egzekucją – w przypadku spółek osobowych, takich jak jawna czy cywilna, wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem.

Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki

Warto mieć na uwadze, że zgodnie z art. 299 § 1 Kodeksu spółek handlowych członkowie zarządu spółki kapitałowej solidarnie ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki, których nie można zaspokoić z jej majątku. Członek zarządu może jednak zwolnić się z odpowiedzialności, jeśli wykaże, że w odpowiednim czasie złożono wniosek o ogłoszenie upadłości bądź wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego lub o zatwierdzenie układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu.

Jeśli potrzebujesz pomocy w uniknięciu egzekucji komorniczej, służymy pomocą. Zapoznamy się z sytuacją Twojej firmy i zasugerujemy najlepsze wyjście: otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, ogłoszenie upadłości lub zmianę formy prawnej działalności. Zapraszamy do kontaktu.