Ochrona majątku

Ochrona majątku

Prowadzenie działalności zawsze obciążone jest ryzykiem odpowiedzialności materialnej za czasami błędne podjęte decyzje, czasami ryzyka które każdy przedsiębiorca musi podejmować, aby funkcjonować nie tylko w krajowych realiach biznesowych. Takie podjęte ryzyko może skutkować albo sukcesem, albo niestety zapoczątkować ścieżkę wpadnięcia w zadłużenie.

Nie zawsze przedsiębiorcy podejmują działania ochrony swojego majątku zapobiegawczo jeszcze przed popadnięciem w zadłużenie. Natomiast te podejmowane już na etapie egzekucji komorniczej robione są pośpiesznie i najprostszymi metodami jakie przychodzą do głowy przedsiębiorcom. Takie działania bywają wielokrotnie wysoko nieskuteczne i stają się często przedmiotem tzw. skargi paulińskiej lub nawet postępowania karnego.

W systemie prawnym z założenia przyjmuje się pierwszeństwo ochrony wierzycieli przed ochroną niewypłacalnego dłużnika, niemniej jest szereg narzędzi prawnych, które zabezpieczają majątek dłużnika przed nadmierną ?pazernością? komorników lub często poruszaniem się komorników na ?krawędzi prawa? w związku z niepełną wiedzą dłużników w zakresie praw im przysługujących.

Należy pamiętać, że przepisy prawa nie zakazują przedsiębiorcom działań mających na celu ochronę ich majątku, mnie mniej jest to dość  trudny i delikatny obszar wymagający doświadczenia i odpowiednich kwalifikacji prawnych.