Metody oddłużania gospodarstw rolnych

windykacja długów

Gospodarstwa rolne mają coraz większe długi. Według danych Krajowego Rejestru Długów zadłużenie rolników na koniec III kwartału 2023 r. wyniosło 274 mln zł – to o 5,8% więcej niż w analogicznym okresie 2022 roku. Rolnicy, którzy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, a jednocześnie chcą dalej prowadzić działalność, powinni podjąć próbę oddłużenia swojego gospodarstwa. Mogą to zrobić na kilka sposobów.

Negocjacje z wierzycielami

Pierwszym krokiem, który warto podjąć w celu oddłużenia gospodarstwa rolnego, jest podjęcie negocjacji z wierzycielami. Wielu z nich jest chętnych do rozmów, ponieważ zdają sobie sprawę, że ugoda daje największe szanse na zaspokojenie ich roszczeń. Niestety, krytycznym warunkiem przystąpienia przez bank do negocjacji jest niewypowiedziana umowa. Do negocjacji warto się dobrze przygotować: zebrać dokumenty dotyczące dochodów, wydatków i innych zobowiązań finansowych. Zwiększy to wiarygodność w oczach wierzycieli.

Restrukturyzacja

Jeśli negocjacje z wierzycielami nie zakończą się pomyślnie, rolnik może zdecydować się na otwarcie restrukturyzacji. To postępowanie sądowe, którego celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości i zaspokojenie roszczeń wierzycieli w akceptowalnym terminie przez dłużnika i bank. Co ważne, wszczęcie restrukturyzacji zawiesza prowadzenie egzekucji komorniczej, a po zatwierdzeniu układu przez sąd umarza wszelkie egzekucje komornicze.

Restrukturyzacja może dotyczyć różnych sfer działalności gospodarstwa rolnego: operacyjnej, finansowej i strategicznej. Może obejmować takie działania, jak:

·       negocjacje z bankami i innymi instytucjami finansowymi celem przedłużenia okresu spłaty, zmniejszenia zobowiązań finansowych pozostałych do spłaty,

·       inwestycje mające na celu przygotowanie gospodarstwa do wprowadzenia do uprawy nowych gatunków roślin czy hodowli nowych gatunków zwierząt,

·       sprzedaż części ziemi, maszyn rolniczych oraz innego wyposażenia celem pozyskania środków na spłatę wierzycieli.

Jeśli Twoje gospodarstwo popadło w długi, zgłoś się do nas. Mamy wieloletnie doświadczenie w oddłużaniu gospodarstw rolnych – zapoznamy się z Twoją sytuacją i zaproponujemy najlepsze rozwiązanie. Pamiętaj, że im wcześniej rozpoczniesz proces oddłużania swojego gospodarstwa, tym większa jest szansa na to, że uda Ci się go zrealizować. Konsultacje są u nas bezpłatne.