Oddłużanie firm i gospodarstw rolnych

Kancelaria Ekonomiczno-Prawna oferuje usługi oddłużania firm i gospodarstw rolnych. Za pośrednictwem naszych przedstawicieli negocjujemy z wierzycielami warunki spłaty zobowiązań finansowych naszych Klientów. W wyniku postępowania oddłużeniowego uzyskujemy szereg korzystnych ulg w spłacie zobowiązania, w tym również częściowe bądź całkowite umorzenie należności. W ramach usługi oddłużania oferujemy także kompleksową ochronę majątku Klienta.

Usługę oddłużania przedsiębiorstw kierujemy do właścicieli firm i gospodarstw rolnych, którzy utracili płynność finansową z powodu czynników od nich niezależnych, a w szczególności nierzetelności kontrahentów opóźniających się w rozliczeniach finansowych, doprowadzając do pojawienia się u przedsiębiorców zaległości podatkowych wobec urzędu skarbowego, składkowych wobec ZUS-u, a także zaległości w spłacaniu kredytów oraz zadłużeń leasingowych.

Kancelaria Ekonomiczno-Prawna oferuje szeroko rozumianą pomoc zadłużonym, która w szczególności zawiera takie świadczenia jak oddłużanie (i antywindykacja), restrukturyzacja kredytu, pożyczki, porozumienia z bankami, ugody, odroczenia płatności, rozkładanie na raty lub umorzenia zaległości podatkowych i składek ZUS, a także wstrzymywanie działań windykacyjnych i egzekucyjnych oraz ochrona nieruchomości przed zajęciem egzekucyjnym.

Nasze działania skupiają się na prowadzeniu czynności w imieniu dłużnika, których celem jest obniżenie wysokości należności, rozłożenie długu na dogodne dla dłużnika raty, a nawet całkowite umorzenie zobowiązania. Wyprowadzamy Klientów z „pętli kredytowej” poprzez przygotowanie i zrealizowanie planu oddłużeniowego aż do poprawienia sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Oddłużanie przedsiębiorstwa krok po kroku

Oddłużanie przedsiębiorstwa to długi i skomplikowany proces. Rozpoczynamy go od postawienia właściwej diagnozy. Badamy stan przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego pod kątem prawnym i ekonomicznym. Dzięki temu jesteśmy w stanie wybrać optymalną metodę oddłużania i stworzyć szczegółowy plan działania.

W wielu przypadkach decydujemy się na restrukturyzację firmy. Obejmuje ona szereg czynności mających na celu uniknięcie zakończenia funkcjonowania przedsiębiorstwa w wyniku narastającego zadłużenia. W ramach naszych działań wybieramy odpowiednią formę restrukturyzacji (postępowanie o zatwierdzenie układu, postępowanie układowe, przyspieszone postępowanie układowe lub sanację)i dbamy o jej prawidłowe przeprowadzenie.

Restrukturyzacja nie zawsze jest jednak konieczna. Często o wiele lepszym wyjściem są negocjacje z wierzycielami. Nierzadko pozwalają one na redukcję zadłużenia nawet o kilkadziesiąt procent. Redukcję długów można osiągnąć także poprzez optymalizację kosztów prowadzonej działalności: redukcję zatrudnienia, odzyskanie własnych należności czy zmianę formy prowadzenia działalności. Korzystając z naszych usług, możesz liczyć na to, że dobierzemy najlepszą metodę oddłużania i zajmiemy się jej realizacją.