Oddłużanie

Oddłużanie

Kancelaria Ekonomiczno-Prawna za pośrednictwem swoich przedstawicieli negocjuje z wierzycielami warunki spłaty zobowiązań finansowych Klientów. W wyniku postępowania oddłużeniowego można uzyskać szereg korzystnych ulg w spłacie zobowiązania, w tym również częściowe bądź całkowite umorzenie należności. W ramach usługi oddłużania, oferowana jest kompleksowa ochrona majątku Klienta.

Oferta oddłużania skierowana jest do przedsiębiorców, którzy utracili płynność finansową z powodu czynników od nich niezależnych, a w szczególności nierzetelności kontrahentów opóźniających się w rozliczeniach finansowych doprowadzając do pojawienia się u przedsiębiorców zaległości podatkowych wobec urzędu skarbowego,  składkowych wobec ZUS, a także zaległości w spłacaniu kredytów oraz zadłużeń leasingowych.

Kancelaria Ekonomiczno-Prawna oferuje szeroko rozumianą pomoc zadłużonym, która w szczególności zawiera takie świadczenia jak oddłużanie (i antywindykacja), restrukturyzacja kredytu, pożyczki, porozumienia z bankami, ugody, odroczenia płatności, rozkładanie na raty lub umorzenia zaległości podatkowych i składek ZUS, a także wstrzymywanie działań windykacyjnych i egzekucyjnych, ochrona nieruchomości przed zajęciem egzekucyjnym.

Nasze działania skupiają się na prowadzeniu czynności w imieniu dłużnika, których celem jest obniżenie wysokości należności, rozłożenie długu na dogodne dla dłużnika raty, bądź nawet do całkowitego umorzenia zobowiązania.

Kancelaria wyprowadza Klientów z ?pętli kredytowej? poprzez przygotowanie i zrealizowanie planu oddłużeniowego aż do poprawienia kondycji finansowej.