Na czym polega doradztwo restrukturyzacyjne?

spotkanie z doradcą

Restrukturyzacja może być odpowiedzią na problemy finansowe przedsiębiorstwa i uratować je przed upadłością. Decydując się na tego typu postępowanie, warto zasięgnąć pomocy specjalistów i skorzystać z usługi doradztwa restrukturyzacyjnego. Na czym ona polega?

Wsparcie w procesie restrukturyzacji

Doradztwo restrukturyzacyjne to usługa konsultingowa, która ma na celu zapewnić przedsiębiorcy całościowe wsparcie w procesie restrukturyzacji. Obejmuje zaproponowanie wszelkiego rodzaju działań mających na celu poprawę efektywności działania firmy oraz pomoc w ich wdrożeniu, aby umożliwić przedsiębiorcy spłatę zadłużenia i uratować firmę przed upadłością.

Pierwszym etapem doradztwa restrukturyzacyjnego jest analiza sytuacji przedsiębiorstwa pod kątem prawnym i finansowym. Na jej podstawie doradca restrukturyzacyjny wybiera jeden z czterech rodzajów postępowania restrukturyzacyjnego: o zatwierdzenie układu, układowe, przyspieszone układowe lub sanacyjne, najlepiej dopasowany do stanu przedsiębiorstwa.

Po przeprowadzeniu analizy i wyborze najlepszej metody restrukturyzacji doradca restrukturyzacyjny pomaga przedsiębiorcy w polepszeniu sytuacji finansowej firmy. Może to robić na różne sposoby, zarówno identyfikując możliwe źródła finansowania, jak i negocjując z wierzycielami warunki spłat zobowiązań: zmniejszenie kapitału i odsetek pozostałych do spłaty czy wydłużenie okresu spłaty. Doradztwo restrukturyzacyjne kończy się oceną efektów wdrożonych działań oraz ewentualnym opracowaniem dalszych rekomendacji.

Jeśli potrzebujesz pomocy w restrukturyzacji swojej firmy, skontaktuj się z naszą kancelarią. Nasi doradcy restrukturyzacyjni mają za sobą wiele skutecznych postępowań restrukturyzacyjnych, które pozwoliły przedsiębiorcom spłacić zadłużenia i uratować firmę przed upadłością. Zgłoś się do nas, a pomożemy także i Tobie.