Restrukturyzacje

Podstawowym i głównym obszarem działania naszej Kancelarii Ekonomiczno-Prawnej jest prowadzenie procesu restrukturyzacji przedsiębiorstw, a w szczególności gospodarstw rolnych. Dzięki współpracy z najlepszymi specjalistami z wielu branż prowadzimy procesy restrukturyzacji przedsiębiorstw, które w wyniku niekorzystnych decyzji biznesowych czy zbiegu niekorzystnych zdarzeń gospodarczych wpadły w stan niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością. Restrukturyzacja prowadzona przez Kancelarię skupia się w pierwszej kolejności na bieżącym zabezpieczeniu majątku przedsiębiorstw czy gospodarstw rolnych, a w kolejnych krokach na prawidłowym poprowadzeniu procesu restrukturyzacji w wyniku, której firma odzyska zdolność do prawidłowego działania i wyjścia ze stanu niewypłacalności.

Kancelaria Ekonomiczno-Prawna posiada wyspecjalizowaną kadrę zarządzającą oraz doświadczenie w prowadzeniu tego typu procesów, co skłania nas do podejmowania takich wyzwań biznesowych.
Nasi specjaliści są gotowi do realizacji wszelkich zadań, co pozwoli na osiągnięcie satysfakcjonujących efektów zarówno dla restrukturyzowanych jednostek jak i dla samych inwestorów.

Proces restrukturyzacji to systemowe zmiany majątkowe, organizacyjne, ekonomiczne, finansowe i techniczne dostosowane do efektywnej realizacji celów przedsiębiorstwa. Celem tych zmian jest przede wszystkim zwiększenie wartości przedsiębiorstwa i w konsekwencji poprawa jego dochodów. Restrukturyzacja przedsiębiorstw ma na celu zapobieganie upadłości lub likwidacji spółki czy też gospodarstwa rolnego.

Nasz zespół dzięki latom praktyki, zdobył doświadczenie, poparte wieloma sukcesami w realizacji zleceń dotyczących restrukturyzacji. Pomagamy przedsiębiorstwom, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, która zagraża ich dalszemu funkcjonowaniu. Angażujemy się we wszelkie podejmowane przez właścicieli i osoby zarządzające działania naprawcze. W ramach wsparcia przy restrukturyzacji, pomagamy w odzyskiwaniu rentowności przedsiębiorstw, m.in. poprzez renegocjonowanie w imieniu naszych  Klientów warunków spłat zobowiązań lub pomagamy w poszukiwaniu nowych źródeł finansowania.

Uchwalona przez Sejm ustawa z 15.05.2015 r. stanowiąca Prawo restrukturyzacyjne w sposób zasadniczy uporządkowała zasady prowadzenia restrukturyzacji zadłużonych przesiębiorstw w  układzie dłużnik-wierzyciel-sąd. Można powiedzieć, że dopiero ta ustawa tak naprawdę uporządkowała kwestię restrukturyzacji. Wcześniej na podstawie Prawa upadłościowego i naprawczego czy innych aktów prawnych dotyczących restrukturyzacji, jak choćby: Ustawy o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków, Ustawy o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców w pewnym zakresie zagadnienie restrukturyzacji było regulowane jednak nigdy w tak zdecydowany i zasadniczy sposób.