Restrukturyzacje

Podstawowym obszarem działania naszej kancelarii jest otwieranie restrukturyzacji. To zespół zbiorczych działań w sferze kapitałowej, organizacyjnej oraz po stronie aktywów firmy, którego celem jest ratunek przed upadłością i zakończeniem działalności podmiotu gospodarczego. Realizuje się go poprzez zwiększenie efektywności, optymalizację sposobu wykorzystania zasobów czy poprawę pozycji podmiotu na rynku.

Nasza kancelaria specjalizuje się w otwieraniu restrukturyzacji, w szczególności gospodarstw rolnych. Dzięki współpracy z najlepszymi specjalistami z wielu branż prowadzimy procesy restrukturyzacji firm, które w wyniku złych decyzji biznesowych czy zbiegu niekorzystnych zdarzeń gospodarczych znalazły się w stanie niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością.

Restrukturyzacja zadłużonych gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw prowadzona przez naszą kancelarię skupia się w pierwszej kolejności na zabezpieczeniu bieżącego majątku podmiotu gospodarczego. Następnie podejmujemy kolejne kroki mające na celu przeprowadzenie procesu restrukturyzacji w taki sposób, aby podmiot odzyskał zdolność do prawidłowego działania i wyjścia ze stanu niewypłacalności.
kancelaria

sąd

Doradztwo restrukturyzacyjne dla przedsiębiorców i właścicieli gospodarstw rolnych

Dlaczego warto zdecydować się na doradztwo rekrutacyjne w naszej kancelarii? Dysponujemy wyspecjalizowaną kadrą zarządzającą oraz wieloletnim doświadczeniem w świadczeniu tego typu usług. Nasi doradcy restrukturyzacyjni są gotowi do realizacji wszelkich zadań, co pozwala na osiągnięcie satysfakcjonujących efektów zarówno dla restrukturyzowanych jednostek, jak i dla samych inwestorów.

Proces restrukturyzacji to systemowe zmiany majątkowe, organizacyjne, ekonomiczne, finansowe i techniczne dostosowane do efektywnej realizacji celów przedsiębiorstwa. Celem tych zmian jest przede wszystkim zwiększenie wartości firmy i w konsekwencji poprawa jej dochodów. Restrukturyzacja firm i gospodarstw rolnych ma na celu zapobieganie ich upadłości lub likwidacji.

Dzięki latom praktyki nasz zespół zdobył niezbędne doświadczenie, poparte wieloma sukcesami w obszarze doradztwa rekrutacyjnego. Pomagamy przedsiębiorstwom, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, zagrażającej ich dalszemu funkcjonowaniu. Angażujemy się we wszelkie działania naprawcze podejmowane przez właścicieli i osoby zarządzające. W ramach wsparcia przy restrukturyzacji pomagamy w odzyskiwaniu rentowności przedsiębiorstw, m.in. poprzez renegocjację w imieniu naszych Klientów warunków spłat zobowiązań i pomoc w poszukiwaniu nowych źródeł finansowania.

Aktualne przepisy dotyczące restrukturyzacji

Uchwalona przez Sejm ustawa z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne w sposób zasadniczy uporządkowała zasady prowadzenia restrukturyzacji zadłużonych przedsiębiorstw w układzie dłużnik-wierzyciel-sąd. Można powiedzieć, że dopiero ten akt prawny tak naprawdę usystematyzował kwestię restrukturyzacji. Wcześniej na podstawie Prawa upadłościowego i naprawczego czy innych aktów prawnych dotyczących restrukturyzacji – jak choćby Ustawy o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz Ustawy o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców – w pewnym zakresie zagadnienie restrukturyzacji było regulowane, jednak nigdy w tak zdecydowany i zasadniczy sposób.

Jeżeli Twoje przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci zaplanować i wdrożyć niezbędne działania restrukturyzacyjne, dzięki czemu będziesz mógł nadal prowadzić swoją działalność.