Najpopularniejsze formy oddłużania firm

spotkanie w sprawie restrukturyzacji

W wyniku pandemii COVID-19 wiele firm popadło w kłopoty finansowe. Nie muszą one jednak oznaczać konieczności zakończenia działalności gospodarczej – przedsiębiorcy mogą skorzystać z różnych form oddłużania, które pozwalają uchronić biznes przed upadłością. Jakie są najpopularniejsze sposoby oddłużania firm?

Negocjacje z wierzycielami

Pierwszym krokiem, który warto podjąć w celu oddłużenia firmy, są negocjacje z wierzycielami. Polegają one na próbie wypracowania nowych warunków spłaty długów, takich jak obniżenie oprocentowania, wydłużenie terminu spłaty czy umorzenie części zadłużenia. Przystępując do rozmów, warto mieć przygotowane konkretne propozycje, które wierzyciele będą skłonni rozważyć i zaakceptować.

Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności

Innym sposobem na oddłużenie firmy jest optymalizacja kosztów prowadzenia działalności. Może ona obejmować różne działania: zmniejszenie zatrudnienia (w tym outsourcing), próbę wyegzekwowania własnych należności od wierzycieli czy znalezienia nowych klientów i rynków zbytu. W celu redukcji zadłużenia warto rozważyć także zmianę formy prowadzenia działalności gospodarczej.

Postępowanie restrukturyzacyjne

Jeśli inne sposoby redukcji zadłużenia zawiodą, warto zdecydować się na postępowanie restrukturyzacyjne. To kompleksowe narzędzie prawne, które pozwala zebrać w jednym postępowaniu większość wierzytelności lub nawet wszystkie. Co ważne, na oddłużanie przedsiębiorstwa poprzez restrukturyzację można zdecydować się nie tylko wtedy, gdy firma jest już niewypłacalna, ale także w sytuacji zagrożenia niewypłacalnością.

Aby restrukturyzacja firmy przyniosła zamierzony efekt, należy wybrać właściwy rodzaj postępowania, dopasowany do indywidualnej sytuacji dłużnika. W tym celu warto skorzystać z usług doradcy restrukturyzacyjnego, którego znajdą Państwo w naszej kancelarii. Zapozna się on z sytuacją finansową przedsiębiorstwa, zaproponuje najlepszą formę restrukturyzacji i pomoże przejść przez cały proces.