Restrukturyzacja

Kancelaria Ekonomiczno-Prawna dzięki współpracy z najlepszymi specjalistami z wielu branż prowadzi procesy restrukturyzacji przedsiębiorstw wykazujących duży potencjał rynkowy i predyspozycje do wprowadzenia pozytywnych zmian systemowych. Restrukturyzacja prowadzona przez Kancelarię skupia się na rozwoju przedsiębiorstwa i zapewnieniu nowych możliwości biznesowych.

Kancelaria Ekonomiczno-Prawna posiada wyspecjalizowaną kadrę zarządzającą oraz doświadczenie w prowadzeniu tego typu procesów, co skłania nas do podejmowania takich wyzwań biznesowych.
obratzek oddłużanie Nasi specjaliści są gotowi do realizacji wszelkich zadań, co pozwoli na osiągnięcie satysfakcjonujących efektów zarówno dla restrukturyzowanych jednostek jak i dla samych inwestorów.

Proces restrukturyzacji to systemowe zmiany majątkowe, organizacyjne, ekonomiczne, finansowe i techniczne dostosowane do efektywnej realizacji celów przedsiębiorstwa. Celem tych zmian jest przede wszystkim zwiększenie wartości przedsiębiorstwa i w konsekwencji poprawa jego dochodów. Restrukturyzacja przedsiębiorstw ma na celu zapobieganie upadłości lub likwidacji spółki.

Nasz zespół dzięki latom praktyki, zdobył doświadczenie, poparte wieloma sukcesami w realizacji zleceń dotyczących restrukturyzacji. Pomagamy przedsiębiorstwom, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, która zagraża ich dalszemu funkcjonowaniu. Angażujemy się we wszelkie podejmowane przez właścicieli i osoby zarządzające działania naprawcze. W ramach wsparcia przy restrukturyzacji, pomagamy w odzyskiwaniu rentowności przedsiębiorstw, m.in. poprzez renegocjonowanie w imieniu naszych  Klientów warunków spłat zobowiązań lub pomagamy w poszukiwaniu nowych źródeł finansowania.