Uwarunkowanie wyboru odpowiedniej formy restrukturyzacji sądowej

spotkanie biznesowe

Restrukturyzacja to często najlepszy sposób na uratowanie firmy przed upadłością. Można ją przeprowadzić zarówno w przypadku niewypłacalności, jak i zagrożenia niewypłacalnością. Polskie prawo przewiduje cztery formy restrukturyzacji sądowej. Na którą z nich się zdecydować? Zależy to od kilku czynników.

Możliwość porozumienia się z wierzycielami

Wybór rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego zależy od możliwości porozumienia się z wierzycielami. Jeżeli jest ona realna, najlepszym wyborem jest postępowanie o zatwierdzenie układu, najprostsze i najmniej sformalizowane. Polega na nawiązaniu współpracy z doradcą restrukturyzacyjnym, który przygotowuje plan restrukturyzacji i propozycje układowe. Jeśli zostaną one zaakceptowane przez wierzycieli, wniosek o zatwierdzenie układu jest składany do sądu.

Suma wierzytelności spornych wobec dłużnika

Kolejnym czynnikiem wpływającym na wybór formy postępowania restrukturyzacyjnego jest suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem. Jeśli nie przekracza ona 15%, dłużnik może skorzystać z postępowania o zatwierdzenie układu lub przyspieszonego postępowania układowego. W przypadku długów przekraczających 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania prawo przewiduje postępowanie układowe lub sanacyjne.

Stopień ochrony przed egzekucją

Przy wyborze formy restrukturyzacji sądowej należy także zwrócić uwagę na stopień ochrony przed egzekucją. Najpełniejszą ochronę zapewnia postępowanie sanacyjne, a niemal równie dużą postępowanie o zatwierdzenie układu. Postępowanie układowe i przyspieszone postępowanie układowe dają jedynie częściową ochronę przed egzekucją, to znaczy zakaz wszczynania nowych postępowań oraz zawieszenie tylko tych dotyczących wierzytelności objętych układem.

Chcesz uratować swoją firmę przed upadłością, ale potrzebujesz pomocy profesjonalistów? Zgłoś się do nas. Mamy wieloletnie doświadczenie w restrukturyzacji firm i gospodarstw rolnych. Szczegółowo zapoznamy się z sytuacją Twojego przedsiębiorstwa, wybierzemy najlepszą formę postępowania restrukturyzacyjnego i pomożemy Ci przejść przez cały proces.