Renegocjacje umów

Czasami sytuacja życiowa zmusza kredytobiorcę czy leasingobiorcę do podjęcia działań zmierzających do renegocjowania umów kredytowych lub leasingowych. Banki oraz firmy leasingowe zwykle bardzo niechętnie podchodzą jednak do tych kwestii, zwłaszcza w sytuacji, gdy umowa jest na przykład wypowiedziana z powodu jej niespłacania.

W takich przypadkach dłużnik, udając się do lokalnych oddziałów banków, natrafia na bariery nie do pokonania, wynikające wielokrotnie z przekazywanych do takich oddziałów kompetencji i uprawnień z „dyrekcji”. Formalne warunki stawiane dłużnikom są dla nich nierzadko kompletnie niewykonalne, a podejmowanie niestandardowych działań przez pracowników w terenie jest dla nich kolejnym niepotrzebnym kłopotem.

Wszystkie banki i firmy leasingowe mają jednak w swoich siedzibach komórki zajmujące się windykacją i egzekucją –to na tym szczeblu należy podejmować rozmowy. Zazwyczaj nie są one jednak łatwe, ponieważ wielu pracowników tych instytucji kieruje się sztywnymi procedurami, często niekorzystnymi dla samego banku czy firmy leasingującej, ale za to bezpieczniejszymi dla realizującego je pracownika. W efekcie dłużnik nie jest w stanie renegocjować umowy i spłacać kolejnych rat, przez co popada w spiralę zadłużenia.

Pomoc w renegocjacji umów kredytowych i leasingowych

Jeśli nie jesteś w stanie spłacać swoich zobowiązań, warto działać jak najszybciej, aby nie dopuścić do dalszego wzrostu zadłużenia. Zgłoś się do nas – oferujemy pomoc w negocjacjach z bankami. Od wielu lat współpracujemy z pracownikami komórek windykacyjnych i egzekucyjnych banków i leasingodawców. Dzięki temu wiemy, że są wśród nich osoby, które potrafią spojrzeć na zadłużenie od strony opłacalności dla instytucji, a nie procedury. Zdają sobie one sprawę, że lepiej jest wynegocjować z dłużnikiem inne warunki spłaty, niż sprzedać dług ze stratą dla banku czy firmy leasingującej.

Współpracując od kilku lat z takimi osobami, przeprowadzamy restrukturyzacje kredytów i innych umów z korzyścią dla dłużników, ale również dla banków. Do skorzystania z naszych usług zapraszamy zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i mniejsze firmy, a także osoby nieprowadzące działalności gospodarczej.

Dzięki podejmowanym przez nas działaniom zadłużenia naszych Klientów są redukowane (nawet o kilkadziesiąt procent) lub rozkładane na dłuższy okres. Umożliwia to ich spłatę i uniknięcie dalszego wzrostu długu. Zadzwoń lub napisz do nas, a dokładnie przeanalizujemy Twój przypadek i podejmiemy wszelkie niezbędne działania, aby pomóc ustabilizować Twoją sytuację finansową.