Upadłość konsumencka

Rozmaite sytuacje życiowe, takie jak utrata pracy czy poważna choroba, mogą doprowadzić do popadnięcia w niemożliwe lub bardzo trudne do spłacenia długi. Problemy finansowe nie powinny jednak doprowadzać do wyrzucenia człowieka na margines społeczny iw jednej chwili pozbawiać go wszystkiego, razem z godnością.

Aby zapobiegać takim sytuacjom, w ramach przepisów prawa upadłościowego, znowelizowanych z dniem 24 marca 2020 roku, wprowadzono instytucję upadłości konsumenckiej. Choć jest to rozwiązanie prawne przeznaczone dla osób fizycznych, często korzystają z niego byli przedsiębiorcy, w których przypadku restrukturyzacja firmy nie przyniosła rezultatu i zmuszeni byli oni zakończyć działalność gospodarczą.

Musimy pamiętać, że popadnięcie w spirale zadłużenia nierzadko jest spowodowane czynnikami niezależnymi od dłużnika. Czasami jest ono bowiem skutkiem zbiegu niekorzystnych okoliczności czy błędnej oceny możliwości finansowych, czy wynikiem choroby. Upadłość konsumencka pozwala na kompleksowe rozwiązanie problemów finansowych i finalnie umorzenie zobowiązań dłużnika.

Głównym celem postępowania upadłościowego prowadzonego wobec osób fizycznych jest oddłużenie, przy możliwie najwyższym stopniu zaspokojenia wierzycieli. Oznacza to w praktyce, że upadły będzie dokonywał spłaty swojego zadłużenia wobec wierzycieli w miesięcznych ratach ustalonych przez sąd. Ustalając wysokość takiej raty badane są m.in. możliwości zarobkowe, wysokość kosztów utrzymania, stan zdrowia itp. Upadłemu w trakcie postępowania upadłościowego do swobodnej dyspozycji pozostaje kwota wynagrodzenia wolna od zajęcia oraz wszystkie przedmioty codziennego użytku.

Pomoc w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej

Jeśli popadłeś w kłopoty finansowe i potrzebujesz profesjonalnej pomocy, skorzystaj z usług naszej kancelarii. Nasze wsparcie obejmuje kompleksową obsługę procesu upadłości konsumenckiej, w tym:

  • analiza przyczyn powstania niewypłacalności,
  • pomoc przy pozyskaniu dokumentacji dotyczącej zadłużenia,
  • sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości,
  • reprezentacja upadłego w postępowaniu po ogłoszeniu upadłości,
  • przygotowanie wszelkich pism, w toku postępowania: udzielanie odpowiedzi na zobowiązania sądu czy syndyka, zajęcie stanowiska co do projektu planu spłaty, wniosków o wyłączenie przedmiotów z masy upadłości, wniosku o zwiększenie kwoty wolnej od zajęcia,
  • kontrolę prowadzonego postępowania.

Ponadto nasza oferta obejmuje obronę przed egzekucją, wsparcie merytoryczne w kontaktach z syndykiem i wierzycielami, jak również ochronę przed skargami na każdym etapie postępowania upadłościowego oraz po jego zakończeniu.