Windykacja wierzytelności

Windykacja wierzytelności

Windykacja należności to wielokrotnie proces długotrwały i uciążliwy. Można ją podzielić na windykację miękką i windykację twardą. W ramach windykacji miękkiej najczęściej wierzyciele działają samodzielnie, pisząc wezwania czy dzwoniąc do dłużnika, ale takie postepowanie nie zawsze przynosi oczekiwany efekt i wtedy koniecznym jest przystąpienie do działań wynikających z windykacji twardej. Pod tym pojęciem nie należy rozumieć fizycznej egzekucji należności od dłużnika, a szereg działań prawnych mających na celu odzyskanie wierzytelności, do nich zaliczamy przygotowanie pozwu, uzyskanie tytułu egzekucyjnego czy działania mające na celu uzyskanie jak najlepszych i najszybszych efektów z egzekucji komorniczej.