Windykacja wierzytelności

Windykacja wierzytelności to procedura odzyskiwania długów. Obejmuje szereg czynności prawnych, które mają na celu zmotywowanie dłużnika do uregulowania należności. Często okazuje się jedynym skutecznym sposobem wyegzekwowania płatności. Windykację wierzytelności można rozpocząć, gdy powstaje zaległość płatnicza, a w szczególności gdy dłużnik uchyla się od dokonania zapłaty.

Rodzaje windykacji należności

Ze względu na sposób postępowania wierzyciela z dłużnikiem można wyróżnić dwa rodzaje windykacji należności:

  • Windykacja miękka – to łagodna forma wezwania zobowiązanego do uregulowania należności. W ramach windykacji miękkiej wierzyciele działają często samodzielnie, dzwoniąc do dłużnika, wysyłając SMS-y i maile oraz pisma ostrzegające przed negatywnymi konsekwencjami dalszego uchylania się od spłaty należności. Takie postępowanie nie zawsze przynosi jednak oczekiwany efekt.
  • Windykacja twarda – podejmuje się ją w momencie, gdy windykacja miękka nie daje rezultatu. Pod pojęciem windykacji twardej nie należy rozumieć fizycznej egzekucji należności od dłużnika, a szereg działań prawnych mających na celu odzyskanie wierzytelności. Można do nich zaliczyć wpisanie dłużnika do rejestru dłużników, skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego, a w ostateczności egzekucyjnego.

Z punktu widzenia wykorzystywanej ścieżki prawnej wyszczególnia się z kolei windykację polubowną, sądową i komorniczą.

Pomoc kancelarii w windykacji należności

Samodzielna próba odzyskania należności często kończy się niepowodzeniem. W takiej sytuacji warto skorzystać z usług profesjonalistów, których znajdziesz w naszej kancelarii. Mamy duże doświadczenie na polu windykacji należności. Zgłoś się do nas, a opracujemy indywidualny plan działania i przeprowadzimy w Twoim imieniu wszystkie czynności mające na celu spłatę należności przez dłużnika. Gwarantujemy szybkie i skuteczne odzyskanie Twoich wierzytelności.